O spoločnosti

HM AGRO, s.r.o.Spoločnosť HM AGRO, s.r.o. so sídlom v Dolnej Ždani sa zaoberá týmito obchodnými aktivitami:

  • nákupom a predajom (distribúciou) pesticídov, osív , a priemyselných hnojív.
  • obchodom s rastlinnými komoditami
  • odborným poradenstvom v chemickej ochrane rastlín


V oblasti pesticídov, osív, a priemyselných hnojív
zabezpečujeme distribúciu na slovenskom trhu pre poľnohospodársku prvovýrobu.

V oblasti rastlinných komodít obchodujeme hlavne so pšenicou, repkou olejnou, slnečnicou a kukuricou.


Zabezpečujeme dovoz objednaného tovaru priamo k zákazníkovi
a v našej spoločnosti sa snažíme ponúkať len kvalitné služby pre našich zákazníkov.

 


 

Najnovšie články

aktuálne pre toto obdobie...

26. apríla 2017 15:50

Herbicídne ošetrenie v obilovinách by malo byť, čo najskôr ukončené ideálne do 2.kolienka. Pri neskorších termínoch môžeme počítať už s retardáciou klásku, ktorý sa už po tomto období vytvára.

 

aktuálnou naďalej ostáva aj foliárna aplikácia dusíka, vo forme DAM alebo rozpustenej močoviny ( 25-30kg / ha = 11,5-13,8 čistého N / ha ) či už na repku alebo obiloviny .

aktuálne z poľa zo včera. Keďže vieme,že močovina je ťažko rozpustná táto cisterna je špeciálne vyvinutá na urýchlenú prípravu roztoku močoviny s vodou . Táto technológia je  u našich českých susedov v obľube .

 

foto z piatku 21.04.2017

Pri obhliadke porastov pšenice sme našli septoriózu viditeľnú pri koreni aj na liste.

návrh k ošetreniu :

ALBUKOL ………..0,75 – 1 L /ha…………..27,22 -36,30.- € /ha (PšO, Raž, JJ, Ovos, ) škodlivý činiteľ -múčnatka trávová,hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa,  / účinná látka tebuconazole 250g.-l /

AM EXTRA………0,75 L /ha……………….47,39.- € / ha ( PšO, JJ, JO ) škodlivý činiteľ -hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice  / účinná látka  azoxystrobin 200g /l , cyproconazole 80g /l /

BUMPER 25 EC……….0,5 L/ ha………….24,70.-€ /ha (PšO, PšJ, JJ, JO, Raž, trávy,semenné porasty ) škodlivý činiteľ múčnatka trávová,  septoriózy pšenice, hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rychnospóriová škvrnitosť jačmeňa, námeľ  / účinná látka propiconazole 250g /l /

JUWEL ……………..0,8 – 1 L / ha……………..50,00 -62,50.-€ /ha (PšO, JJ, repa cukrová ) škodlivý činiteľ múčnatka trávová,  septoriózy pšenice, hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rychnospóriová škvrnitosť jačmeňa, cerkosporióza  / účinná látka epoxiconazole 125g /l , kresoxim-methyl 125g /l /

RONDO ………………..0,2 L/ha……………………….28,00.-€ /ha (PšO, JJ) škodlivý činiteľ – múčnatka trávová  / účinná látka  quinoxyfen /

 

dodacie a obchodné podmienky  : 0905 470 614 ; hmagro@centrum.sk

signalizácia na tento týždeň od Bayer spol.s.r.o.

26. apríla 2017 12:07

ADENGO SC …………0,4L / ha…………….65,87.-€ / ha

BISCAYA 240 OD…….0,3L / ha……………23,64.-€ /ha

HUTTON………………..0,6 – 0,8L /ha………32,36 -43,14.-€ /ha

HUSAR………………….0,2kg / ha……………40,57.-€ / ha

SEKATOR OD…………0,15L / ha……………19,74.-€ / ha

Mospilan 20 SP

26. apríla 2017 08:48

Z ponuky insekticídov dnes odporúčam skvelý prípravok Mospilan 20SP

V cenníku ho nájdete aj ako Mospilan pack spolu s Cythrin na 40 ha . Ošetrenie na 1ha ….21,91.-€
Aj samostatne v 0,5 kg balení kde cena ošetrenia v závislosti od škodu začína pri 14,54.- € ; 17,44.-€ ; 26,17.- € / ha
Pri použití na pásavku zemiakovú je dávka 0,06 kg /ha ošetrenie na ha vychádza na 8,72.-€
Ďalšie použitie : jabloň, slivka, čerešňa, rajčiak, paprika / škodlivý činiteľ – voška skorocelová, jabloňová, broskyňová; obalovač jablčný, slivkový; vrtivka čerešňová; molica skleníková

 

dodacie a obchodné podmienky : 0905 470 614 ; hmagro@centrum.sk