CENOVÁ PONUKA OSÍV KUKURICE PRE SEZÓNU 2014

 

platný od 21.1.2014

 

PIONEER
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
PR39B29 180 siláž 80 000 127,1  €
PR39W45                   novinka 230 zrno/siláž 80 000 127,1  €
P8000 240 zrno/siláž 80 000 127,1  €
P8523 270 zrno/siláž 80 000 208,0  €
P8745                         novinka 280 zrno/siláž 80 000 173,3  €
PR38N86 295 zrno/siláž 80 000 208,0  €
P9025 310 zrno/siláž 80 000 92,5  €
P9578 320 zrno 80 000 208,0  €
P9175 330 zrno 80 000 219,6  €
P9241                         novinka 350 zrno 80 000 231,1  €
PR38A75 350 waxy 80 000 219,6  €
PR38A22 380 waxy 80 000 173,3  €
PR38A24 380 zrno/siláž 80 000 173,3  €
PR37N01 390 zrno 80 000 208,0  €
P9494 390 zrno 80 000 208,0  €
PR37Y12 400 zrno/siláž 80 000 208,0  €
P0017 420 zrno/siláž 80 000 92,5  €
P9915 430 zrno 80 000 219,6  €
PR36V52 440 zrno 80 000 219,6  €
P0105 470 zrno 80 000 219,6  €
P9911                         novinka 480 zrno 80 000 231,1  €
P0216 490 zrno 80 000 231,1  €
P0412                         novinka 530 zrno/siláž 80 000 231,1  €
PR34Y02 570 siláž 80 000 173,3  €
P1114                         novinka 580 siláž 80 000 173,3  €
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok: FORCE 20 CS – 15,- EUR/VJ
/ obj. na špec. morenie akceptujeme do 28.2.2014/
MONSANTO
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
DKC 3409 260 siláž/bioplyn 80 000 150,0  €
DKC 3623 290 zrno/siláž 80 000 213,0  €
DKC 4025 300 zrno 80 000 213,0  €
DKC 4082 310 zrno 80 000 209,0  €
DKC 4014 310 zrno 80 000 211,0  €
DKC 4590 350 zrno 80 000 223,0  €
DKC 4490 360 zrno 80 000 209,0  €
DKC 4608 380 zrno 80 000 223,0  €
DKC 4795 380 zrno 80 000 223,0  €
DKC 5717 390 siláž/bioplyn 80 000 153,0  €
DKC 4964 400 zrno 80 000 209,0  €
DKC 5143 440 zrno 80 000 209,0  €
DKC 5007 440 zrno 80 000 225,0  €
DKC 5276 470 zrno 80 000 223,0  €
DKC 5542 520 bioplyn / siláž / zrno 80 000 153,0  €
DKC 5784 YG 1      550 bioplyn / siláž / zrno 80 000 198,0  €
SYNGENTA
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
NK DELITOP                          230 zrno/siláž 80 000 125  €
NK FALKONE 230 zrno/siláž 80 000 125  €
SY ARIOSO                 novinka 280 zrno/siláž/bioplyn 80 000 155  €
SY ONDINA 290 zrno 80 000 125  €
NK SYMBA                        300 zrno 80 000 155  €
SY ULYSES 320 zrno 80 000 167  €
NK ALTIUS 330 zrno 80 000 155  €
NK LUCIUS                  330 zrno 80 000 167  €
SY IRIDIUM                novinka 340 zrno/siláž/bioplyn 80 000 167  €
NK COBALT                  350 zrno 80 000 167  €
NK LEMORO 350 zrno 80 000 155  €
NK THERMO               370 zrno 80 000 155  €
NK THERMO            nemorené         370 zrno 80 000 155  €
NK THERMO    FORCE 20 CS         370 zrno 80 000 171  €
FURIO 390 zrno/siláž 80 000 102  €
SY FLOVITA 400 zrno 80 000 167  €
NK DOLAR 420 zrno/siláž/bioplyn 80 000 102  €
NK CISKO 420 zrno 80 000 155  €
SY DEFERNDER     novinka 440 zrno/siláž 80 000 125  €
NK COLUMBIA             450 zrno 80 000 167  €
SY AFINITY  470 zrno 80 000 125  €
NK PAKO 490 zrno 80 000 155  €
SY PLENITUDE       novinka 490 zrno/siláž 80 000 125  €
NK HELICO 550 siláž 80 000 102  €
SY MIAMI 580 siláž 80 000 102  €
SUCROSORGO 506 cirok metlinový 600 000 186  €
LIMAGRAIN
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
LG 32.16 220  siláž 50 000 95,4  €
LG 30.238 230 siláž 50 000 95,4  €
LG 30.240 230 siláž 50 000 95,4  €
LG 30.260                   novinka 260 siláž 50 000 100,7  €
LG 30.275                   novinka 280 zrno 50 000 100,7  €
LG 30.290 290 zrno 50 000 121,9  €
LG 30.306 310 siláž 50 000 100,7  €
LG 30.325 320 zrno 50 000 132,5  €
LG 30.311                     320 siláž 50 000 100,7  €
LG 33.50   350 zrno 50 000 128,3  €
LG 30.369                   novinka 370 zrno 50 000 137,8  €
LG 33.87     380  siláž 50 000 100,7  €
LG 30.389                  novinka 380 zrno 50 000 143,1  €
LG 33.95     390 zrno 50 000 128,3  €
LG 30.430 420 zrno 50 000 137,8  €
LG 30.440                  novinka 420 zrno 50 000 137,8  €
LG 30.491 450 zrno 50 000 132,5  €
SHANNON 450  siláž 50 000 100,7  €
LG 34.90 490  siláž 50 000 100,7  €
JANETT                        510 siláž 50 000 100,7  €
KWS
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
SEVERUS                      novinka 170 zrno/siláž 50 000 93  €
AMBROSINI 190 zrno/siláž 50 000 93  €
AMADEO 220 zrno/siláž 50 000 80  €
TONINIO                          novinka 220  siláž 50 000 97  €
RICARDINIO 230 zrno 50 000 93  €
KWS 5133 ECO 240 siláž/bioplyn 50 000 80  €
URSINIO                           240 siláž 50 000 80  €
CLOVIS 250 zrno 50 000 106  €
FERNANDEZ 250 bioplyn 50 000 90  €
RONALDINIO 250 zrno/siláž 50 000 93  €
AGRO VITALLO             novinka 270 bioplyn 50 000 97  €
KADURAS 270 zrno 50 000 93  €
ATLETICO 280 bioplyn 50 000 90  €
BEATUS 280 siláž 50 000 75  €
SIMAO 280 siláž 50 000 60  €
KRABAS 300 zrno 50 000 97  €
OSCARRO                     novinka 310 zrno 50 000 110  €
CANNAVARO 320 bioplyn 50 000 90  €
PESANDOR 330 siláž 50 000 75  €
KWS 6471 340 zrno 50 000 97  €
KWS 2376 350 zrno 50 000 93  €
KOMPETAS                  novinka 360 zrno 50 000 110  €
KINEMAS 380 zrno 50 000 106  €
BALASCO                      novinka 380 siláž 50 000 80  €
KASSIUS 390 zrno 50 000 106  €
LUCATONI                          390 bioplyn 50 000 90  €
KESSOS 400 zrno 50 000 106  €
AMANDHA 410 zrno/siláž 50 000 93  €
KWS 1393 440 zrno/siláž 50 000 75  €
KITTY 500 siláž 50 000 60  €
KRASSUS 530 siláž 50 000 75  €
MIKADO 550 siláž 50 000 75  €
KONSENS 570 bioplyn 50 000 90  €
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok: SONIDO - 29,-EUR/VJ bez DPH
/ obj. na špec. morenie akceptujeme do 7.2.2014/
RICARDINIO, KINEMAS, BALASCO, AMANDHA, KONSENS
RAPOOL SLOVAKIA
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
SURIGA  (SUM 1467) 200/190 zrno/siláž 80 000 134,0  €
SULANO  (SUM 0419 A) 220/210 zrno/siláž 80 000 139,0  €
SUNARO  (SUM 1052) 250/230 zrno/siláž 80 000 129,0  €
SUDOR  (DS 0471 B) 260/250 zrno/siláž 80 000 139,0  €
SUNMARK   (DAS097316,DS0331) 290/270 zrno/siláž 80 000 149,0  €
SUSANN  (SUM 1487) 310/290 zrno/siláž 80 000 154,5  €
SUMBERTO  (DAS 08123) 330/310 zrno/siláž 80 000 170,0  €
SURREAL (SUM 1995) 330 zrno 80 000 165,0  €
SUFAVOR  (SUM 1798) 340 zrno 80 000 160,0  €
SUPRA (DS0715D) 360 zrno 80 000 170,0  €
SUMATOR (SUM 2157) 370 zrno 80 000 175,0  €
SUPERBIA (SUM 1813) 400 zrno 80 000 180,0  €
SUMBRA (SUM 1826) 420/390 zrno/siláž 80 000 165,0  €
SURAS   (DAS08548,DS0218) 440/440 zrno/siláž 80 000 175,0  €
SAATBAU
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
Eduardo 210 zrno/siláž 50 000 78  €
Asteri CS 240 zrno/siláž 50 000 55  €
Stivi CS 240 zrno/siláž 50 000 55  €
ES Concord                novinka 240 zrno 50 000 88  €
SL Magello 250 siláž 50 000 78  €
Seiddi CS 260 zrno/siláž 50 000 63  €
Danubio                      novinka 260 zrno/siláž 50 000 78  €
SL Bahato 270 zrno 50 000 78  €
Pompeo 280 zrno 50 000 78  €
Angelo                                                300 siláž 50 000 76  €
Bio Angelo 300 siláž 50 000 135  €
Matteo 310 zrno/siláž 50 000 83  €
Exxclam                     novinka 310 zrno 50 000 110  €
Amando 320 zrno 50 000 83  €
Dodixx 340 zrno 50 000 110  €
Pandoso 350 siláž 50 000 81  €
Arvedo                        novinka 350 zrno 50 000 108  €
Torrano 360 zrno/siláž 50 000 87  €
Dobroto 360 zrno 50 000 100  €
Sperlona 360 pre vtákov 50 000 54  €
Oxxygen 380 zrno 50 000 114  €
ES Sensor 390 zrno 50 000 99  €
Roxxy 400 zrno 50 000 110  €
Realli  CS                                    420 zrno 50 000 105  €
Grandio 420 zrno/siláž 50 000 99  €
Loubazi CS 440 zrno/siláž 50 000 108  €
GDM 541 470 zrno/siláž 50 000 55  €
Gratifi 550 siláž 50 000 104  €
King 550 siláž 50 000 111  €
MARTON  GENETICS
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
MV 270 270 zrno/siláž 70 000 95  €
MV 280 280 zrno/siláž 70 000 95  €
MV 251 280 zrno 70 000 95  €
MV 255 290 zrno 70 000 112  €
BODROG 310 zrno/siláž 70 000 95  €
MV 277 310 zrno 70 000 102  €
MAROS 310 zrno/siláž/bioplyn 70 000 97  €
HUNOR 350 zrno 70 000 102  €
MV 350                    350 zrno 70 000 139  €
ESTILLA                   novinka 350 zrno 70 000 170  €
MV 343 360 zrno 70 000 139  €
KAMARIA 370 zrno 70 000 170  €
MV NUTRISIL         novinka 370  siláž/bioplyn 70 000 102  €
MV TARJÁN           (akciová cena) 380 zrno/etanol 70 000 87  €
MIKOLT                   410 zrno 70 000 170  €
MV KOPPÁNY       (akciová cena) 420 zrno 70 000 87  €
MV MEGASIL          novinka 450  siláž/bioplyn 70 000 102  €
MIRANDA              (akciová cena) 460 zrno/etanol 70 000 87  €
MV 500 510 zrno/etanol 70 000 139  €
SILOKING 530  siláž/bioplyn 70 000 99  €
MASSIL 610  siláž/bioplyn 70 000 99  €
FINAGRO
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
CODIMI 210 zrno/siláž 50 000 76  €
EUROSTAR 240 zrno/siláž 80 000 138  €
PROSIL 250 zrno/siláž,bioplyn 50 000 76  €
SCIREN 280 zrno/siláž 50 000 67  €
KLUNI CS 280 zrno 50 000 89  €
USHUAIA 290 zrno/siláž 50 000 76  €
CODILOR 320 zrno/siláž,bioplyn 50 000 92  €
SCORA 320 zrno/siláž 50 000 66  €
CANALI CS 320 zrno/siláž,bioplyn 50 000 88  €
CODIESE 330 zrno/siláž,bioplyn 50 000 96  €
CODICLAR 340 zrno 50 000 96  €
IZABAL 340 zrno/siláž 50 000 92  €
ES MOSQUITO 350 zrno/siláž,bioplyn 80 000 152  €
ELZEA 360 zrno/siláž,bioplyn 50 000 92  €
DOLTON 380 zrno/siláž,bioplyn 50 000 98  €
CODISUD 380 zrno/siláž 50 000 96  €
CODIREAL 400 zrno/siláž 50 000 98  €
LABELI 420 zrno/siláž,bioplyn 50 000 96  €
CODIROC 430 zrno/siláž 50 000 95  €
MARVIN 500 zrno/siláž 50 000 66  €
CERA 10 530 siláž 50 000 67  €
CODIMAX 550 zrno,siláž, bioplyn 50 000 92  €
STEINECO
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
MAS 24 A 260 zrno/siláž 50 000 81  €
CLAPTON 270 zrno/siláž 50 000 73  €
MAS 23 B 280 zrno/siláž 50 000 81  €
TACTIC 280 zrno/siláž 50 000 98  €
DM 3902 290 zrno 50 000 108  €
CLARINO 310 zrno/siláž 50 000 73  €
MAS 36 A 350 zrno/siláž 50 000 111  €
MAS 37 V 370 zrno/siláž 50 000 108  €
MAS 35 K 380 zrno 50 000 123  €
MAS 47 P 450 zrno/siláž 50 000 111  €
MAS 51 G 470 zrno 50 000 123  €
MAS 55 F 480 zrno 50 000 98  €
MAS 56 E 490 zrno 50 000 111  €
MAS 59 P 500 zrno/siláž 50 000 108  €
MAS 58 M 500 zrno/siláž 50 000 123  €
ALINEA 510 siláž/bioplyn 50 000 81  €
MAS 58 YG * 510 siláž/bioplyn 50 000 123  €
PELOTA 520 zrno/siláž 50 000 108  €
SUMI AGRO
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
POLSTAR 220/210 zrno/siláž 50 000
SILIEN           novinka 230/220 zrno/siláž 50 000
CODINAN     novinka 240 zrno/siláž 50 000
MEXICANA   novinka 270 zrno/siláž 50 000
SCAFORT 260/260 zrno/siláž 50 000
RABINA        novinka 360 zrno/siláž 50 000
ZP 305 380 zrno 25 000
LISTEL 320/320 zrno/siláž 50 000
ZP 341 380/380 zrno/siláž 25 000
CODITOUL 360/360 zrno/siláž 50 000
DALMAC 420 zrno 25 000
CODILAC 440/440 zrno/siláž 50 000
ZP 427         novinka 500 zrno 25 000
ZP 560         novinka 500 zrno 25 000
CANDOR  TRADING
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
ES Bombastic 220/240 zrno/siláž 80 000 162  €
ES Newmilk 250 zrno/siláž 80 000 165  €
ES Cargo 260 siláž 80 000 166  €
ES Capone 300 zrno/siláž 80 000 174  €
ES Flato 340/350 zrno/siláž 80 000 174  €
ES Diadame 380 zrno 80 000 170  €
Codir 240/250 zrno/siláž 50 000 76  €
Script 300/300 zrno/siláž 50 000 85  €
Arecibo 300/320 zrno/siláž 50 000 85  €
Codiscan 360/360 zrno/siláž 50 000 82  €
COD1433 400 zrno 50 000 88  €
Codiroc 430/450 zrno/siláž 50 000 77  €
SEMPOL
Hybrid FAO Využitie Balenie                       VJ / semeno   cena /pre KU/          odkladom platby do 30.11.2014
ALMANSA 220 siláž 50 000 55,0  €
TACITO 230 zrno/siláž 50 000 80,0  €
MARKÍZA 280 siláž 50 000 55,0  €
POLUXX         novinka 290 zrno 50 000 95,0  €
AMANITA 310 zrno 50 000 65,0  €
HELENA 330 siláž 50 000 60,0  €
KAIKOU 330 zrno 50 000 90,0  €
SHERLEY 350 zrno/siláž 50 000 105,0  €
CHAPALU 350 zrno 50 000 115,0  €
LUCIANA 380 siláž 50 000 55,0  €
FUTURIXX 380 zrno 50 000 111,0  €
SCANDI CS 390 zrno/siláž 50 000 95,0  €
FERARIXX 390 zrno 50 000 111,0  €
ALEXXANDRA 390 zrno 50 000 111,0  €
HITAL 400 siláž 50 000 55,0  €
VLASTA 410 zrno 50 000 70,0  €
ACIMILL 410 zrno 50 000 105,0  €
ULYXXE novinka 450 zrno 50 000 111,0  €
AGESSA 450 siláž 50 000 85,0  €
ALLSCOR 540 zrno/siláž 50 000 70,0  €
ES ARDENT 180 zrno/siláž 80 000 144,0  €
ES PALAZZO 240 zrno/siláž 80 000 152,0  €
MT 261 250 zrno 80 000 144,0  €
ES BEATLE 260 zrno/siláž 80 000 144,0  €
ES CARMEN 280 zrno/siláž 80 000 152,0  €
ES CUBUS 310 zrno/siláž 80 000 160,0  €
DS 0336            novinka 320 zrno 80 000 177,0  €
ES GALLERY 340 zrno/siláž 80 000 160,0  €
MT MATADO 380 zrno 80 000 148,0  €
DA SONKA 390 zrno 80 000 177,0  €
ES CORTES       novinka 420 zrno 80 000 168,0  €
Možnosti špeciálneho morenia hybridov kukurice za príplatok: SONIDO – 29,0 EUR/50000 zŕn
/ obj. na špec. morenie akceptujeme do 28.2.2014/ SONIDO – 46,4 EUR/80000 zŕn
*  Ceny sú uvedené v € / VJ bez DPH, zahŕňajú štandardné morenie  a sú doporučené pre konečného zákazníka pre rok 2014.
*  Všetky osivá sú certifikované v súlade s platnými parametrami podľa aktuálnych noriem EU.

 

Na stiahnutie cenník osív kukurice 2014.