TECHNOLÓGIA VÝŽIVA A HNOJENIE REPKY OZIMNEJ

V novom článku – E-BOOKu sa dočítate o tom ako a kedy hnojiť  :

ORGANICKÝMI HNOJIVAMI (množstvo / ha )                                                                                                                        obsah živín a organických látok

– ÚPRAVA PôDNEJ REAKCIE ( pH ) A VÁPNENIE ( kedy a ako ) 

 – DRUHY ORNÝCH PôD   

  – ČO  OVPLYVNÍ  pH PôDY 

  – ZÁKLADNÉ  HNOJENIE   

 – HNOJENIE  DUSÍKATÝMI  HNOJIVAMI   

– HNOJENIE  FOSFOREČNÝMI  HNOJIVAMI   

– HNOJENIE  DRASELNÝMI  HNOJIVAMI 

 –  HNOJENIE   SÍROU 

 – VYBRATÁ  PONUKA  HNOJÍV  GENEZIS 

 

 

 

 

 

 

O EKOLOGICKOM  HNOJENÍ

Úlohou umelých hnojív je to, aby doplnili aj v prírode sa vyskytujúce živiny, a to do takej miery, aby bola zaručená
hospodárna výnosnosť plodín. Teda pri hnojení sa do pôdy nedostávajú také chemické látky, ktoré by tam už vopred
neboli.
Umelé hnojivá Genezis obsahujú len tie dôležité stopové prvky, ktoré sú obsiahnutí v pôdnych a organických
hnojivách. Teda pri správnom aplikovaní hnojivá zabezpečujú harmonické zásobovanie živinami, výsledkom
čoho sú zdravšie rastliny a udržateľná úrodnosť pôdy.
Zvýšená úrodnosť obrobenej pôdy slúži na zachovanie prirodzeného prostredia. Bujnejšie rastlinstvo
produkuje viac kyslíka, čím sa znižuje pôsobenie skleníkového efektu. Vďaka tomu, že sa do pôdy dostane
viac strnísk a zvyškov rastlín, zvýši sa aj obsah organických látok v pôde. Aktívny koreňový systém
zdravých rastlín znižuje eróziu pôdy a zároveň lepšie využije látky, ktoré sa v pôde prirodzene vyskytujú,
príp. tie, ktoré sa tam pridali, čím znižuje možnosť toho, že sa živiny dostanú do povrchových vôd.
Nežiaduce vedľajšie účinky hnojív sa objavia vtedy, ak sa do pôdy dostanú v nesprávnom množstve
a nesprávnym spôsobom, napr. pri jednom aplikovaní sa na jednom mieste dostane viac, na druhom
zase menej hnojiva, ako rastliny potrebujú. Známy je priaznivý účinok spoločného aplikovania
organických a umelých hnojív. Je dobré, ak nie viac ako polovica živín pochádza z organického
hnojiva, pretože riedke hnojivo môže upchať póry v pôde, môže narušiť jej stavbu, pôda nebude
prevzdušnená, bude mokrá a keď sa vysuší, bude popraskaná.
Správne aplikovanie umelých hnojív je nielen ekologické, ale aj úsporné, pretože do pôdy
sa dostane len toľko hnojiva, koľko je potrebného pre dosiahnutie optimálneho výnosu.

AKO ĎALEJ PO ŽATVE ?

Ako ďalej po žatve? Čo spraviť, aby bolo založenie našich porastov čo najlepšie? Aj o tomto píšem v mojom novom článku, ktorý si môžete stiahnuť formou e-booku nižšie.

V e-booku sa dočítate:

  • význam repky
  • založenie porastov repky
  • systémy spracovania pôdy
  • hnojenie repky
  • založenie porastu repky
  • agrotechnický termín sejby
  • spôsob sejby
  • ošetrenie pozemku po sejbe

Verím, že naše rady budú pre Vás prínosom a na jar budeme môcť spolu prechádzať aj takéto porasty!