REPKA OZIMNÁ PRIHNOJENIE A OŠETRENIE + OBILOVINY

Repka ozimná, prihnojenie a ošetrenie. V tomto čase už by sme mali mať za sebou druhé prihnojenie repky ozimnej. Pre tvorbu plodov je lepšie použiť prihnojenie DASA , pretože obsahuje síru. Najčastejšie však využívame Liadok .Tu je potrebné prihnojenie 2 q /ha, aby sme dosiahli 40-50 kg čistého dusíka. Močovina – pre súčasnú foliárnu aplikáciu použijeme 20kg /ha rozpustenej močoviny a tým zabezpečíme repke 9,2kg čistého dusíka . Je všeobecne známe, že každých 50 kg čistého dusíka nám zvýši úrodu cca o 1 t. Repka by za celé obdobie mala dostať 170 – 200 kg čistého dusíka. 

Nemenej dôležité je použiť prípravky s obsahom bóru . V mojej ponuke nájdete hneď tri – UNIBORE 150 – obsah bóru 150g/l , BOLERO – obsah bóru 120g/l , BOLERO Mo – obsah bóru 118g/l .
CENOVÁ PONUKA
UNIBORE…………….1-3 l /ha…………3,50 – 10,50 € /ha
BOLERO …………….1-2 l /ha………… 4,90 – 9,80 € /ha
BOLERO Mo………..1-3 l /ha………….6,10 – 18,30 € /ha

 

 

REPKA OZIMNÁ – Ošetrenie a cenové relácie …

NURELLE D……..0,6 l /ha………..21,19.-€ / ha / krytonosy+voška

DESHA 2,5 EC….0,3 l /ha………..6,30.-€ / ha /skočky,blyskáčik,krytonosy,byľomor kelový

BARIARD…………0,2-0,3 l /ha……..23,39.-€ /ha / blyskáčik,krytonosy, byľomor kelový

HELIOS 480 EC …..0,8 l /ha………16,00.-€ /ha / blyskáčik repkový

pre predĺženie insekticídneho účinku doporučujeme použiť TM

DESHA 2,5 EC ….0,2 l /ha + HELIOS 480 EC 0,8 l /ha……20,20.-€ /ha

Pre presné a úplné označenie škodlivých organizmov doporučujem použiť VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ( tu sú uvedené v skrátenej forme )

 

Obilniny -ošetrenie +cenové relácie

HURICANE …….200g /ha…………43,03.-€ /ha

CORELLO ……..125g /ha…………20,65.-€ /ha

ŠAMAN.…………0,2 l /ha………….4,55.-€ /ha
šaman=hyperzmáčadlo
táto kombinácia spoľahlivo ničí všetky dvojklíčnolistové buriny+metličku,veľmi dobre potláča pýr plazivý a stoklasy,ovos hluchý. Použitie : pšenica ozimná, raž, tritikale

KANTOR PLUS……..25-33g /ha……………16-21,15.-€ /ha (doporučuje sa TM so sulfonylmočovinami

MUSTANG FORTE………0,8 – 1 l /ha……….16,82-21,03.-€ /ha -ničí všetky dvojklíčnolistové buriny vo všetkých obilninách. Aplikácia pri teplotách nad +10°C a viac

Postreh zo západoslovenského kraja…pri pomaly prebúdzajúcich sa pšeniciach použili na štart kombináciu ENVISTART – 0,5 -0,6 l /ha…..13,05-15,66.-€ / ha + ATONIK – 0,3-0,5 l /ha…..10,06-16,77.-€ /ha  na podporu odnoženia . Spolu cenovo pri vyšších dávkach 32,43.-€ /ha

Pri aplikácii je vždy potrebné sa riadiť etiketou na obaloch, všetko tu uvedené je informatívneho charakteru

KONTAKT + OBJEDNÁVKY : Marta Hrmová 0905 470 614 , hmagro@centrum.sk

Pridajte komentár