Doporučenia od spoločnosti Bayer spol. s.r.o. – OBILNINY

k doporučeným prípravkom prikladám cenové relácie ošetrenia na 1 ha

k doporučeným prípravkom dopĺňam cenové ošetrenie na 1 ha
HUSAR ACTIVE……..1L/ha…………41,01.-€ /ha

HUSAR WG………….200g/ ha………40,57.-€ /ha

SEKATOR OD………0,15L /ha……….19,74.-€ /ha

ATTRIBUT………………60g /ha……….30,79.-€ /ha

MERO STEFES……….1L /ha……….5,81.-€ /ha

DETER………………….2L /ha……….207,82.-€ /ha

SPATIAL PLUS……….1,5L /ha……..18,02.-€ /ha

FALCON……………….0,6L /ha………35,64.-€ /ha

DELARO…………….0,7-1L /ha………45,75-65,36.-€ /ha

HUTTON……………0,6-0,8L /ha…….32,35-43,14.-€ /ha

ZANTARA……………..1,2L /ha………52,08.-€ /ha

FANDANGO……….0,75-1L /ha………46,01-61,35.-€ /ha

PROSARO………..0,8L /ha…………..50,06.-€ /ha

kontakt : Hrmová Marta 0905 470 614 , hmagro@centrum.sk

Pridajte komentár