aktuálne pre toto obdobie…

Herbicídne ošetrenie v obilovinách by malo byť, čo najskôr ukončené ideálne do 2.kolienka. Pri neskorších termínoch môžeme počítať už s retardáciou klásku, ktorý sa už po tomto období vytvára.

 

aktuálnou naďalej ostáva aj foliárna aplikácia dusíka, vo forme DAM alebo rozpustenej močoviny ( 25-30kg / ha = 11,5-13,8 čistého N / ha ) či už na repku alebo obiloviny .

aktuálne z poľa zo včera. Keďže vieme,že močovina je ťažko rozpustná táto cisterna je špeciálne vyvinutá na urýchlenú prípravu roztoku močoviny s vodou . Táto technológia je  u našich českých susedov v obľube .

 

foto z piatku 21.04.2017

Pri obhliadke porastov pšenice sme našli septoriózu viditeľnú pri koreni aj na liste.

návrh k ošetreniu :

ALBUKOL ………..0,75 – 1 L /ha…………..27,22 -36,30.- € /ha (PšO, Raž, JJ, Ovos, ) škodlivý činiteľ -múčnatka trávová,hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa,  / účinná látka tebuconazole 250g.-l /

AM EXTRA………0,75 L /ha……………….47,39.- € / ha ( PšO, JJ, JO ) škodlivý činiteľ -hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice  / účinná látka  azoxystrobin 200g /l , cyproconazole 80g /l /

BUMPER 25 EC……….0,5 L/ ha………….24,70.-€ /ha (PšO, PšJ, JJ, JO, Raž, trávy,semenné porasty ) škodlivý činiteľ múčnatka trávová,  septoriózy pšenice, hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rychnospóriová škvrnitosť jačmeňa, námeľ  / účinná látka propiconazole 250g /l /

JUWEL ……………..0,8 – 1 L / ha……………..50,00 -62,50.-€ /ha (PšO, JJ, repa cukrová ) škodlivý činiteľ múčnatka trávová,  septoriózy pšenice, hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rychnospóriová škvrnitosť jačmeňa, cerkosporióza  / účinná látka epoxiconazole 125g /l , kresoxim-methyl 125g /l /

RONDO ………………..0,2 L/ha……………………….28,00.-€ /ha (PšO, JJ) škodlivý činiteľ – múčnatka trávová  / účinná látka  quinoxyfen /

 

dodacie a obchodné podmienky  : 0905 470 614 ; hmagro@centrum.sk

Pridajte komentár