ORIENTAČNÉ CENY PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV

 

ORIENTAČNÉ CENY PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV

LAD 27 %………………………balenie BB…………………..193.-€

UREA 46%…………………….balenie BB…………………..265.-€

NPK 10-26-26………………..balenie BB…………………..347.-€

NPK 8-24-24(polifoska )…balenie BB…… …………….381.-€

NPK8-24-24…………………..balenie BB……………………361.€

SAG 21/24…………………….balenie BB……………………290.-€

MAP 12-52……………………balenie BB……………………415.-€

KCL60………………………….balenie BB……………………308.-€

AN 34…………………………..balenie BB……………………248.-€

Uvedené ceny sú za 1t bez DPH s dopravou. Pre presné stanovenie ceny je potrebné miesto dodania a množstvo .
Iné zloženie NPK na dotaz . Ceny platia do vypredania.

!!!!  MINIMÁLNE MNOŽSTVO K DODANIU JE 24 T   !!!!!!

kontakt : hmagro@centrum.sk ,  0905 470 614

 

 

LIADOK 27 % 

Vlastnosti: sivobiely granulát dusičnanového a amónneho dusíka s jemne mletým dolomitom, ktorý znižuje prirodzenú vlhkosť hnojiva. Horčík a vápnik sa nachádzajú vo forme MgO a CaO.

Obsahové zloženie:

 • obsah celkového dusíka(N) 27% ± 0,5
 • obsah amónneho dusíka 13,5%
 • obsah dusičnanového dusíka 13,5%
 • obsah MgO 4,2%
 • obsah CaO 6%

Granulometrické zloženie:

 • obsah častíc od 2mm-5mm min. 95%
 • obsah častíc pod 2mm max. 5%
 • obsah častíc nad 5mm max. 1%

Použitie: hnojivo je vhodné na všetky druhy poľných plodín a pôd v rôznych podmienkach na základné hnojenie alebo prihnojovanie počas vegetácie

Doporučené dávkovanie podľa kategórií:

 • Obilniny 250-450 kg/ha
 • Kukurica 350-500 kg/ha
 • Slnečnica 250-350 kg/ha
 • Repka 300-400 kg/ha
 • Zemiaky 250-300 kg/ha
 • Lúky a pasienky 400-550 kg/ha
 • Záhrady 25-50 kg/ha

Doporučené dávky majú informatívny charakter. Do úvahy treba brať zásobu živín v pôde ako aj očakávaný výnos.

Balenie: hnojivo sa dodáva podľa požiadavky :

 • V 50 kg polyetylénových vreciach
 • V dvojvrstvových big bagoch polyetylén a tkanina, zvárané, s hmotnosťou 700 kg
 • Voľne ložené

Skladovanie: hnojivo sa skladuje v originálnych, neporušených obaloch v skladoch podľa

STN 465750, oddelenie od potravín, nápojov, krmív, pesticídov a obalov od týchto látok.

 

MOČOVINA 46% 

Vlastnosti: minerálne granulované dusičnaté hnojivo bielej farby. Je dobre rozpustné vo vode.

Obsahové zloženie:

 • obsah celkového dusíka (N) 46% ± 0,4
 • obsah biurétu max. 1,2%
 • obsah vlhkosti max. 0,4%

Granulometrické zloženie:

 • obsah častíc od 1,0 – 4,0 mm min. 95%
 • obsah častíc pod 1,0 mm max. 5%

Použitie: môže sa použiť ako základné hnojivo pred sejbou, alebo na prihnojovanie počas vegetácie.

Doporučené dávkovanie:

 • Obilie 150-300 kg/ha
 • Kukurica 200-300 kg/ha
 • Lúky a pasienky 200-200 kg/ha
 • Zelenina 150-300 kg/ha

Balenie: hnojivo sa balí podľa požiadavky:

 • v 50 kg polyetylénových vreciach
 • v 500 kg big bagoch
 • voľne ložené

Skladovanie: hnojivo sa skladuje v originálnych neporušených obaloch a voľne v skladoch podľa STN 465750, oddelene od potravín, nápojov, krmív, pesticídov a obalov od týchto látok.

 

DUSIČNAN  AMÓNNY  34 %

Vlastnosti: granulované dusičnaté hnojivo bielej farby a bez vône

Obsahové zloženie:

 • obsah celkového dusíka ( N ) 34%
 • vlhkosť max. 0,5%

Granulometrické zloženie:

 • obsah častíc od 1,0 – 4,0 mm min. 95%
 • obsah častíc do 1,0 mm max. 5%
 • obsah častíc od 4,0 mm max. 1%

Použitie: hnojivo je vhodné na základné hnojenie, alebo na prihnojovanie počas vegetácie na všetky druhy poľných plodín a v záhradníctvach, na dobre vápenatých pôdach, pretože môže spôsobiť prechodnú vlhkosť.

Doporučené dávkovanie podľa kategórií:

 • Obilniny 200 – 400 kg/ha
 • Kukurica 300 – 500 kg/ha
 • Lúky a pasienky 250 – 550 kg/ha
 • Záhrady 200 – 400 kg/ha

Balenie: hnojivo sa dodáva podľa požiadavky:

 • v 50 kg polyetylénových vreciach
 • v 700 kg big bagoch

Preprava: Autami vybavenými osvedčením ADR 5.1.

Skladovanie: Hnojivo sa skladuje v originálnych neporušených obaloch

 

DAM – NITROSOL  30%

 

Vlastnosti: číre kvapalné dusičnaté hnojivo

Obsahové zloženie:

 • obsah celkového dusíka ( N ) 30% ± 1,0
 • obsah amidického dusíka 15% ± 1,5
 • hustota pri 20º C g/cm³ 1,26 – 1,33
 • hodnota PH min. 6,5
 • vol.am. /NH3/ max. 0,5

Použitie: používa sa na základné hnojenie pred sejbou a výsadbou ako aj na prihnojovanie poľnohospodárskych plodín dusíkom počas vegetačného obdobia aplikáciou na list.

Doporučené dávkovanie podľa kategórií, za rok:

 • Obilniny 100 – 300 l/ha
 • Krmoviny 20 – 200 l/ha
 • Zelenina 100 – 200 l/ha

Preprava: hnojivo sa prepravuje v špeciálnych cisternách alebo v kanistroch.

Balenie: hnojivo sa dodáva podľa požiadavky:

 • v železničných cisternách
 • v auto cisternách
 • v polyetylénových kanistroch

 

 

Pridajte komentár