Bayer spol. s.r.o. Ing. Karol Máté dáva do pozornosti pre tento týždeň

Ceny k uvádzaným prípravkom nájdete v cenníku pre pestovateľa na stránke 🙂

B1 b2 b3 b4 b6 b5 b7 b8 b9

Pridajte komentár